Harmonogram

Program zajęć 18.-19.11.2017

Kurs: Podstawy inwestowania na giełdzie

18.11.2017
8.30.-9.00. Rejestracja uczestników
9.00.-11.00. Wpływ otoczenia gospodarczego na giełdę Prof. dr hab. Dorota Witkowska
11.15.- 14.15. Rynek kapitałowy i instrumenty finansowe Dr inż. Krzysztof Kompa
14.15.-15.15. Przerwa
15.15.-18.15. Wybór i ocena spółki Dr inż. Krzysztof Kompa
19.11.2017
9.00.-12.00. Funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Dr Paweł Sekuła
12.15.-15.15. Analiza techniczna finanse behawioralne i zasady zarządzania portfelem instrumentów finansowych Dr inż. Tomasz Filipiak
15.15.-15.30. Przeprowadzenie ankiety i rozdanie certyfikatów