Kontakt

Sekretariat Szkoły Giełdowej:
dr Piotr Pietraszewski
Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny UŁ, ul. Rewolucji 1905r. nr 41, 90-214 Łódź, pokój 206 w budynku T

tel. 42 635 55 02

Koordynator Szkoły Giełdowej: 
prof. zw. dr hab. Dorota Witkowska
Wydział Zarządzania UŁ, ul.Matejki 22/26, 90-237 Łódź, pokój 349

Mail kontaktowy: szkola.gieldowa@uni.lodz.pl