Kontakt

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

ul.Matejki 22/26, 90-237 Łódź

Sekretariat Szkoły Giełdowej:
mgr Anna Jurga-Kornecka
Wydział Zarządzania UŁ pokój 353
tel.: 42 635 52 22, fax: 42 635 53 05
Koordynator Szkoły Giełdowej: 
prof. zw. dr hab. Dorota Witkowska
Wydział Zarządzania UŁ, pokój 349

Mail kontaktowy: szkola.gieldowa@uni.lodz.pl