Program zajęć – Podstawy inwestowania na giełdzie

Program kursu Szkoły Giełdowej realizowany jest w trakcie pięciu wykładów i obejmuje łącznie 14 godzin nauki. W kursie może wziąć udział każdy, kto jest zainteresowany poszerzeniem wiedzy dotyczącej rynku kapitałowego, sposobów inwestowania i zasad rządzących rynkiem papierów wartościowych. Nie ma żadnych ograniczeń dotyczących poziomu czy kierunku wykształcenia.

Zajęcia są prowadzone przez specjalistów z zakresu rynku kapitałowego, wykładowców akademickich oraz pracowników instytucji rynku giełdowego.

 1. Rynek kapitałowy i instrumenty finansowe (3 godziny), w tym m.in.:
 • Pojęcia wstępne
 • Rynek kapitałowy
 • Instrumenty finansowe notowane na giełdzie
 • Instytucje zbiorowego inwestowania

Prowadzący: dr inż. Krzysztof Kompa, SGGW

 1. Funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (3 godziny), w tym m.in.:
 • Rynek giełdowy
 • Systemy notowań
 • Rodzaje zleceń
 • Harmonogram sesji
 • Nadzór nad sesją

Prowadzący: dr Tomasz Wiśniewski, Przewodniczący Komitetu Indeksów Giełdowych, Wicedyrektor Działu Rozwoju Produktów Informacyjnych i Indeksów

 1. Wpływ otoczenia gospodarczego na giełdę (2 godziny), w tym m.in.:
 • Podstawowe pojęcia rynku finansowego
 • Wzrost gospodarczy i polityka gospodarcza
 • Wpływ gospodarki na rynek finansowy
 • Analiza fundamentalna – otoczenie przedsiębiorstwa

Prowadzący: prof. Dorota Witkowska, UŁ

 1. Wybór i ocena spółki (3 godziny), w tym m.in.:
 • Sprawozdania finansowe spółek
 • Wskaźniki rynkowe
 • Analiza fundamentalna
 • Jak korzystać z informacji

Prowadzący: dr Paweł Sekuła, UŁ

 1. Analiza techniczna, finanse behawioralne i zasady zarządzania portfelem instrumentów finansowych (3 godziny), w tym m.in.:
 • Pojęcie portfela inwestycyjnego
 • Najważniejsze metody podejmowania decyzji inwestycyjnych
 • Analiza techniczna
 • Trendy rynkowe

Prowadzący: dr Tomasz Filipiak, Inwestor giełdowy, Łódź