Zapisy i opłaty

Koszt uczestnictwa w kursie „Podstawy inwestowania na giełdzie” wynosi 370 zł.

Koszt uczestnictwa w kursie „Giełda dla średnio-zaawansowanych” wynosi 450 zł.

Osoby zainteresowane udziałem w kursie proszone są o:

  • wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego
  • wniesienie opłaty w wysokości 370 zł / 450 zł (w zależności od wybranego kursu) na konto Fundacji GPW: Pekao SA 34 1240 1037 1111 0010 6379 4415
  • dostarczenie kopii dowodu wpłaty drogą elektroniczną lub osobiście do sekretariatu Szkoły Giełdowej w Łodzi.

Po wysłaniu zgłoszenia i dokonaniu wpłaty każdy uczestnik otrzyma potwierdzenie uczestnictwa z informacją o terminach, harmonogramie oraz miejscu zajęć.

Sekretariat Szkoły Giełdowej:
mgr Anna Jurga-Kornecka
Wydział Zarządzania UŁ pokój 346
tel.: 42 635 52 22, fax: 42 635 53 05
szkola.gieldowa@uni.lodz.pl
szkola.gieldowa.uni.lodz.pl

W przypadku rezygnacji z kursu w terminie krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia, koszty kursu nie zostaną zwrócone.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zajęć. W takim przypadku sekretariat powiadomi każdego zainteresowanego telefonicznie lub pisemnie o zwrocie kosztów albo o zmianie terminu zajęć. GPW nie zwraca opłaty manipulacyjnej związanej z przelewem lub nadaniem przekazu.