Zapisy i opłaty

Koszt uczestnictwa w kursie „Podstawy inwestowania na giełdzie” wynosi 370 zł.

Koszt uczestnictwa w kursie „Giełda dla średnio-zaawansowanych” wynosi 450 zł.

UWAGA!!!

Uprzejmie informujemy, że  przy jednoczesnym zapisie i opłaceniu kursu podstawowego oraz średnio-zaawansowanego przysługuje rabat w wysokości 10% sumy kosztów tych dwóch kursów, czyli łączna kwota do zapłaty wynosi 738 zł (https://www.gpw.pl/kosz-i-forma-platnosci).

Osoby zainteresowane udziałem w kursie proszone są o:

  • wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego
  • wniesienie opłaty w wysokości 370 zł / 450 zł (w zależności od wybranego kursu) na konto Fundacji GPW: Pekao SA 34 1240 1037 1111 0010 6379 4415
  • dostarczenie kopii dowodu wpłaty drogą elektroniczną lub osobiście do sekretariatu Szkoły Giełdowej w Łodzi.

Po wysłaniu zgłoszenia i dokonaniu wpłaty każdy uczestnik otrzyma potwierdzenie uczestnictwa z informacją o terminach, harmonogramie oraz miejscu zajęć.

Sekretariat Szkoły Giełdowej:
dr Piotr Pietraszewski
Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny UŁ, ul. Rewolucji 1905r. nr 41, 90-214 Łódź, pokój 206 w budynku T, tel. 42 635 55 02
e-mail: szkola.gieldowa@uni.lodz.pl
szkola.gieldowa@uni.lodz.pl

W przypadku rezygnacji z kursu w terminie krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia, koszty kursu nie zostaną zwrócone.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zajęć. W takim przypadku sekretariat powiadomi każdego zainteresowanego telefonicznie lub pisemnie o zwrocie kosztów albo o zmianie terminu zajęć (do wyboru przez uczestnika). GPW nie zwraca opłaty manipulacyjnej związanej z przelewem lub nadaniem przekazu.